Chef eller ledare?


För att individer i en grupp ska prestera krävs
rätt sammansättning av personligheter.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” Albert Einstein

Varför ska jag ska arbeta hos er?

Arbetsmarknaden förändras som allting annat i vår omgivning. Chef- och ledarskapet samt arbetstagarnas sätt att förhålla sig till arbetsmarknaden ändras i takt med samhällets utveckling. Historiskt blev den med mest erfarenhet och kunskap chef och man tittade mindre på personlighet. Ofta drev chefen sin verksamhet med järnhand. Arbetstagaren gjorde som den blev tillsagd.

Idag ställs det högre krav på en chef.  Ett värderingstyrt ledarskap innebär att man som chef behöver vara både person- och sakorienterad.

Attraktionskraft

Vi har samlat våra tjänster under epitetet AUBA. Modellen beskriver vikten av helheten för att skapa en attraktiv arbetsgivare Anställa, Utveckla, Behålla och Avveckla personal.

Vår affärsidé

”Att utifrån ett värderingsstyrt ledarskap, stödja våra kunder i att, utvärdera, rekrytera och utveckla ledare och specialister för ökad effektivitet och därmed bättre lönsamhet.”

Våra värderingar 

Professionella – Innovativa – Inlevelsefulla – Trovärdiga