Tjugo viktiga minuter för din framtid

Acconia CV-databas

Vi har hjälpt kandidater att uppnå sina arbetsmål sedan 1999 och är måna om ett korrekt och professionellt bemötande med hög konfidentialitet.

Det första steget i processen är att registrera dig i vår databas. Vår rekommendation är att du avsätter tillräckligt med tid (ca 20 minuter) för att göra en så grundlig och utförlig registrering som möjligt. Detta för att:

  • Dina uppgifter blir en del av sammanställningen som presenteras för aktuell uppdragsgivare
  • Du blir mer sökbar i kandidatbanken vid searchuppdrag
  • Val av kandidater i en process påverkas till stor del av kvalitén på den informationen som du tillhanda håller oss.

Registrera dig »