Johan Frilund blir ny VD i Acconia

Acconia rekryterar Johan Frilund som kommer att tillträda som VD för Acconia Resultatskap AB den 1:a September 2017 för att leda Acconias expansion. Janne Wallin som varit Acconias VD i 8 år, går in i ett interimsuppdrag som HR-Chef, en operativ nyckelposition, hos en av Acconias kunder

 Johan kommer närmast från det börsnoterade Sensys Gatso Group AB där han tidigare varit VD men under de senaste två åren jobbat med sammangåendet mellan Sensys och Gatso, samt efterföljande integration och omstrukturering. Johan har en lång erfarenhet som ledare för olika typer av verksamheter samt från internationella affärer.

 "Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Johan till VD-rollen på Acconia. Jag är övertygad om att han med sin breda och långa erfarenhet från internationellt näringsliv kommer att kunna stärka och utveckla Acconias verksamhet" säger Magnus Fridebo, styrelseordförande i Acconia och VD för Söder & Co som är största ägare i Acconia. 

 ”Johan är med sin kunskap, erfarenhet och personlighet det Acconia nu behöver för att stärka vår position i värdekedjan och utveckla bolaget i den föränderliga marknaden vi agerar i” säger Janne Wallin, avgående VD för Acconia.

 "Det ska bli otroligt spännande att få utveckla Acconias verksamhet vidare. Jag ser stora möjligheter att få ge Acconias kunder utväxling på min erfarenhet och därmed kunna bidra till Acconias kunders framtida tillväxt" säger Johan Frilund, tillträdande VD i Acconia Resultatskap AB.

 Acconia Resultatskap AB är ett av Jönköpingsregionens ledande bolag inom Rekrytering, Executive Search och Interim Management samt ledningsutveckling.

  

För mer information:

Johan Frilund, mobil 0761-86 61 70 alt. 0732-74 28 23 eller Jan Wallin mobil 0705-91 02 88