Vi hjälper dig i rätt riktning när du ska anställa, utveckla eller behålla din personal

Detta är vad Acconia arbetar med

 • Rekrytering

  Utifrån en noggrann affärsanalys och kravprofil identifierar vi kraven på kunskap, erfarenhet och personlighet tillsammans med uppdragsgivaren för den aktuella tjänsten.

  Vi säkerställer kunskap och erfarenhet genom en introduktionsintervju och de personliga egenskaperna med hjälp av beprövade tester och djupintervjuer. Allt för att ni ska få en medarbetare med relevanta kunskaper och rätt personlighet för att komplettera laget och de värderingar som gäller i er organisation.


 • Executive Search

  Rekrytering under radarn. Med Executive Search också kallat headhunting hittar Acconia Resultatskap dina kandidater med hjälp av vår beprövade Searchprocess.

  Med 15 års branscherfarenhet har vi en gedigen kandidatdatabas och dessutom ett mycket starkt nätverk. Vi utgår från en djupanalys av ert företag för att därefter arbeta fram en kravprofil tillsammans.

 • Interim

  En temporär lösning med långsiktigt resultat. Acconia arbetar med associerade konsulter och det innebär att vi säkerställler relevant kunskap och dokumenterad erfarenhet. Vi erbjuder ett nätverk av associerade konsulter inom ekonomi, ledningsfunktioner och projektledning. Acconia arbetar proaktivt och uppdaterar ständigt vårt nätverk av erfarna konsulter som finns tillgängliga med kort varsel och som är öppna för nya utmaningar i nya miljöer.

  LÄS MER

  Kunder

  Associerade konsulter