Associerade konsulter

Välkommen till Acconia som associerad konsult med egen firma.

Som associerad konsult till Acconia driver du eget företag med F-skattsedel, samtidigt som du agerar ambassadör för Acconia. Som associerad konsult ingår du i vårt nätverk av andra associerade konsulter och får därmed tillgång till kollegor för att utbyta erfarenheter och kompetenser.

Vi hör av oss när vi får in uppdrag där vi ser att din erfarenhet, kompetens och personlighet ger både kunden och dig goda förutsättningar för ett gott resultat på uppdraget.

Som medlem i nätverket kommer du givetvis vara delaktig i utbildningar, träffar och nyhetsbrev.

Acconias rekryteringskonsulter har lång och gedigen erfarenhet av att tillsätta kvalificerade tjänster såsom ekonomichefer, ledningspersoner och projektledare. Detta innebär att vi kan matcha din kompetens mot rätt uppdrag.

Inför vårt samarbete säkerställer vi dina erfarenheter samt att vi tar referenser från tidigare uppdrag.

Nedan finns några exempel på uppdrag som genomförts av våra associerade konsulter

Ekonomiområdet

Acconias nätverk är byggt på specialist- respektive ledningsfunktioner inom ekonomiområdet. Vi tillhandahåller kvalificerade redovisningsekonomer, controllers, redovisningschefer, ekonomiansvariga samt ekonomichefer och CFO's. Våra tjänster kan användas båder operativt och/eller i projekt.

Som exempel har vi till våra kunder löst:

 • Redovisningsekonom med specialisering av koncernredovisning
 • Controller till säkerställande av stort affärsprojekt
 • Ekonomichef under föräldraledighet
 • CFO under rekryteringsprocess

 

Projektledare/Specialister

Många företag idag bedriver delar av sin verksamhet i projektform där det innebär att man för kort eller lång tid har behov av specifik kompetens. Vi ser detta främst inom utvecklingsprojekt, förändringsprojekt och inom områden där tillfällig specialistkompetens erfordras.

 • Som exempel har vi till våra kunder löst:
 • Eftermarknadschef med inriktning internationella affärer
 • HR-Specialist för implementering av ny HR strategi
 • Brand Manager för produktlansering
 • IT-ingenjör för implementering av nytt IT system

 

Ledningsfunktioner

Ibland ställs företag inför oväntade eller planerade situationer som innebär att man snabbt behöver säkerställa den fortsatta verksamheten. Här har Acconia en position byggt på långt förtroende från kunder och konsulter. Ett ömsesidigt partnerskap.

Som exempel på tjänster som vi tillsatt:

 • VD på industribolag i större koncern
 • Ekonomichef på elektronikföretag med 170 anställda
 • Kommersiell chef med Marknads- och försäljningsansvar
 • VD i mellan och stora bolag inom tillverkningsindustrin
 • Försäljningschef till dotterbolag i stor koncern