Interim

Acconias långa erfarenhet av att tillsätta kompetenser till våra kunder innebär att vi arbetar med ett vasst och kompetent konsultnätverk för att alltid matcha direkt mot era specifika behov

Vårt nätverk innebär att vi alltid anpassar lösningen efter kundens behov och önskemål.

I dagens snabba förändringstakt ställs allt mer ökade krav på effektivitet och utveckling. Acconia är den partner som säkerställer våra kunders möjlighet att fokusera på sin egen verksamhet genom att bidra med rätt kompetens.

Inom nedanstående områden bidrar vi oavsett om ni ska bedriva förändringsprojekt, omorganisera, göra strukturella förändringar eller bara har en tillfällig hög arbetsbelastning.

Ekonomiområdet

Acconias nätverk är byggt på specialist respektive ledningsfunktioner inom ekonomiområdet. Vi tillhandahåller kvalificerade redovisningsekonomer, controllers, redovisningschefer, ekonomiansvariga samt ekonomichefer och CFO's. Våra tjänster kan användas både operativt och/eller i projekt.

Som exempel har vi till våra kunder löst:

 • Redovisningsekonom med specialisering av koncernredovisning
 • Controller till säkerställande av stort affärsprojekt
 • Kvalificerad redovisningsekonom vid byte av affärssystem
 • Ekonomichefer under föräldraledighet
 • CFO under en rekryteringsprocess

 

Projektledare/Specialister

Många företag idag bedriver delar av sin verksamhet i projektform där det innebär att man för kort eller lång tid har behov av specifik kompetens. Vi ser detta främst inom utvecklingsprojekt, förändringsprojekt och inom områden där tillfällig specialistkompetens erfordras.

Som exempel har vi till våra kunder löst:

 • Eftermarknadschef med inriktning internationella affärer
 • HR-specialist för implementering av ny HR strategi
 • Brand Manager för produktlansering
 • IT-ingenjör för implementering av nytt IT system

 

Ledningsfunktioner

Ibland ställs företag inför oväntade eller planerade situationer som innebär att man snabbt behöver säkerställa den fortsatta verksamheten. Här har Acconia en position byggt på långt förtroende från kunder och konsulter. Ett ömsesidigt partnerskap.

Som exempel på tjänster som vi tillsatt:

 • VD på industribolag i större koncern
 • Ekonomichef på elektronikföretag med 170 anställda
 • Kommersiell chef med Marknads- och försäljningsansvar
 • VD i mellan och stora bolag inom tillverkningsindustrin
 • Försäljningschef till dotterbolag i stor koncern
 • Internationellt uppdrag