Vi hjälper dig i rätt riktning när du ska anställa, utveckla eller behålla din personal

Detta är vad Acconia arbetar med

  • Omställning

    Vi stöttar medarbetare och arbetsgivare vid omorganisation och personalminskning. Syftet är att coacha individen på ett professionellt och ödmjukt sätt vilket även ökar attraktionskraften hos arbetsgivaren. Målet är att lotsa kandidaten vidare till nya uppdrag med hjälp av Acconias tjänster och nätverk.