Vi hjälper dig i rätt riktning när du ska anställa, utveckla eller behålla din personal

Detta är vad Acconia arbetar med

  • HR-konsultation

    Vi bidrar till att skapa fungerade HR-strukturer och processer. Områden vi är behjälpliga i är bland annat arbetsbeskrivningar, introduktionsprogram, lönenivåer, incitament och förhandlingar.


  • Coachning

    En metod för professionell och personlig utveckling på alla nivåer i företaget. Syftet är att utifrån nuläge stärka individen i bestämd riktning.

  • Mentorskap

    Vi fungerar som bollplank, rådgivare eller vägvisare. Som extern rådgivare stöttar vi dig i ditt dagliga arbete.