Vi hjälper dig i rätt riktning när du ska anställa, utveckla eller behålla din personal

Detta är vad Acconia arbetar med

  • Utveckling av ledning, ledare, organisation eller grupp

    Vi skräddarsyr program för utveckling där vi hjälper våra kunder att nå dit de vill. Vi jobbar inte med färdiga mallar utan istället är det kundens behov som styr programmets upplägg. Vi ser lednings, ledar samt organisationsutveckling som en process och planerar därför löpande våra insatser i nära samarbete med kunden.

    Vi hjälper individer och grupper att utforska det möjliga och uppnå det extraordinära. I våra insatser arbetar vi med individens eller gruppens skarpa verklighet. Först då händer saker på riktigt och först då skapas chefs- och ledningsutveckling på riktigt.


  • Nöjd medarbetar, chefs och kundindex

    Utveckling och förändring kräver att man säkerställer nuläget. Vi har verktyg för att skräddarsy innehållet helt efter er verksamhet och era förutsättningar. För att till exempel säkra nöjdheten hos medarbetare, chefer och kunder efter en omorganisation. Resultatet ligger sedan till grund för vidare insatser.